vahatech.sk

References

Betonáreň Plavnica, Ing. Milan Štupák -IVS

Realizácia riadiaceho systému betonárne, dodávka elektrického rozvádzača, vážiacich zariadení a váženého dopravného pásu.

Betonáreň Pečovská Nová Ves, Beton Garone

Betonáreň Sobrance,

Betonáreň Michalovce,

Big-bag váha, Tatra Pet, Liptovský Mikuláš

Dodávka vrecovacej váhy na vrecia typu "Big-bag", elektrického rozvádzača s riadiacim systémom a terminálom.

Mostová váha, Veľká Lomnica

Rekoštrukcia mechanickej váhy na digitálnu (tenzometrické snímače Utilcell a vyhodnocovacia jednotka JVT)

Premiestnenie digitálnej vahy (tenzometrické snímače a jednotka Metrler Toledo )

Prietokové váhy, Zeocem Bystré

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙