vahatech.sk

Spoločnosť VAHATECH vyrába elektrické rozvádzače nízkeho napätia do 1000V. Výroba pozostáva prevažne z kusovej výroby s cieľom vyhovieť individuálnym požiadavkám objednávateľa.

Výrobný program

Vyrábame rozvádzače nízkeho napätia (NN) pre nové stavby, rozširovanie, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodní, stavebnej elektroinštalácie, priemyselných rozvodov alebo ako samostatnú dodávku k napájaniu a riadeniu strojov a technologických zariadení v rôznych oblastiach priemyslu.

Elekrické rozvádzače sa vyrábajú na základe výkresovej dokumentácie . Tieto dokumenty sú pred samotnou výrobou kontrolované na funkcionalitu, komplexnosť a technické riešenie.

Ná základe požiadaviek zákazníka, vieme vypracovať kompletnú technickú dokumentáciu rozvádzača.

Vyrábame nasledovné typy rozvádzačov:

 • Rozvádzače panelové pre NN rozvodne
 • Rozvádzače merania a regulácie
 • Rozvádzače technologické
 • Rozvádzače pre priemysel
 • Rozvádzače pre jednoúčelové stroje a zariadenia
 • Rozvádzače pre bytovú výstavbu
 • Ovládacie skrinky
 • Pri výrobe rozvádzačov používame osvedčené komponenty a prístrojovú techniku od svetoznámych výrobcov EATON, LEGRAND, OEZ, SCHRACK, SCHNEIDER ELECTRIC, SEZ, WAGO. Prístroje a ostatné súčasti rozvádzača sú zabudované do typovo skúšaných skríň. Používane skrine sú od plastových až po špeciálne nerezové skrine od výrobcov RITTAL, Lohmeyer, SAREL, Schneider a iných.

  Po ukončení výroby prechádza rozvádzač výstupnou elektrickou kontrolou. Na základe kontroly a skúšky je rozvádzač opatrený trvalým výrobným štítkom so značkou zhody výrobku CE.

  Rozvádzače sa dodávajú plne zmontované a pripravené na transport.

  An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙