vahatech.sk

Automatizácia

VAHATECH, Jakubovany je systémovým integrátorom. Ako skúsený systémový integrátor poznáme problematiku jednotlivých odvetví priemyslu a dokážeme odborne komunikovať s Vašimi pracovníkmi. Spoliehame sa na naše odborné znalosti a skúsenosti pri zabezpečení Vašich požiadaviek v oblasti automatizácie. Ponúkame tvorbu a spustenie systémov automatického riadenia so zameraním na navážovacie linky, váhy a sekvenčné automatické procesy, ďalej rekonštrukcie ovládacích a riadiacich systémov zariadení v poľnohospodárstve, výrobe betonových a maltových zmesí apod. vrátane projekcie, realizácie, ale aj komplexné rekonštrukcie elektrických rozvodových částí. WAGO-I/O-SYSTEM je flexibilné riešenie nezávislé na typu sbernice Fieldbus pre decentralizovanú automatizáciu. S reléovými, funkčnými a prenosovými moduly, taktiež s prepäťovou ochranou má WAGO vhodné rozhranie pre každé použitie.
Hlavné výhody :
 • Odborne vyškolený tím inžinierov a technikov
 • Používame najmodernejší softvér a hardvér
 • Vzhľadom na vlastnú výrobu rozvádzačov vieme zabezpečiť Vaše špecifické požiadavky
 • Stabilita firmy Vám zaručí dlhodobú spokojnosť
 • Zabezpečujeme :
 • Aplikačný inžiniering
 • Návrh riadiacich systémov
 • Realizáciu HW/SW aplikácií
 • Systémový inžiniering
 • Riešenia v oblasti pohonov
 • Dokumentácia
 • Oživenie a spustenie do prevádzky
 • Inštalácia v mieste realizácie
 • Náhrada a upgrade riadiacich systémov PLC
 • An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙